Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn

ONLINE SOFTWARE

ZORG EN WELZIJN

De online zorgdossier software van Voffice voor de zorg en welzijn branche draagt bij aan een duidelijke online structuur. Voffice bestaat uit verschillende soorten software modules zoals bijvoorbeeld een ‘persoon- of cliëntendossier’. 

Meer dan 20 jaar ervaring in ICT, veiligheid en beheer

Zorgdossier software voor de Zorg en Welzijn branche

Voffice is een all-in-one zorgdossier softwarepakket voor zorg en welzijn met modules die alle werkprocessen van zorg- en welzijnsinstellingen ondersteunen. De modules werken volledig geïntegreerd. Data en wijzigingen hoeven maar eenmaal te worden geregistreerd in het zorgdossier. Iedereen werkt in hetzelfde pakket. Gegevens zijn eenduidig en actueel, en er is altijd maximaal inzicht in de bedrijfsvoering. Dit versoepelt de sturing van de organisatie. Het maakt verantwoording aan instanties zeer overzichtelijk en eenvoudig. Het zorgt tegelijkertijd voor een vlotte workflow en minimale administratieve belasting. Medewerkers kunnen zich daardoor maximaal op hun kernactiviteiten richten. Met de dagelijkse focus op prestaties en verantwoording van toegekende middelen, is dit van essentieel belang.

Uitwisselen en communiceren met derden
Voffice is als webapplicatie voor zorgdossier zorg en welzijn overal online beschikbaar. U kunt eenvoudig en veilig gegevens uitwisselen en communiceren met derden. Zo kunnen cliënten in staat worden gesteld hun online zorgdossier in te zien en er informatie aan toe te voegen. Hulpverleners kunnen ook chatten met cliënten. Dit werkt niet alleen drempelverlagend en efficiënt. Het sluit ook aan bij wat van zorg- en welzijnsinstellingen wordt gevraagd: het vergroten van de zelfredzaamheid van cliënten. Vanuit een gezamenlijke cliëntendatabase kan Voffice ook meerdere werkprocessen van verschillende organisaties centraal ondersteunen. Dit draagt bij aan samenhang in de keten en daar sturen overheden en financiers steeds meer op aan.

Veiligheid
Bij Voffice zorgdossier voor zorg en welzijn is de veiligheid van gegevensuitwisseling en communicatie gewaarborgd. Alle software, databases en communicatiegegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van Vict. In praktische zin wordt gewerkt met verantwoordingscodes. Personen kunnen alleen de gegevens zien en bewerken van de codes waar ze aan zijn gekoppeld. Een hulpverlener kan dus niet in dossiers van cliënten kijken met wie hij geen bemoeienis heeft. Cliënten kunnen ook niet in dossiers van anderen kijken.

Zelf samenstellen
Voffice voor zorgdossier zorg en welzijn bestaat uit geïntegreerde modules. U kunt de applicatie naar eigen wens en behoefte samenstellen en uitbreiden. De open structuur zorgt voor maximale flexibiliteit. U kunt het systeem geheel zelf inrichten en de inrichting vernieuwen op basis van de afspraken die u maakt met subsidieverstrekkers. U hoeft zich niet aan te passen aan het systeem, Voffice past zich aan aan uw manier van werken.

De juiste keuze in IT en AUTOMATISERING

Jaren ervaring in netwerk en systeembeer. Veilig betrouwbaar en stabiel met oog voor de toekomst.

IT Automatisering beheer en software op maat. Branche-gericht, voor zorg & welzijn sector.

Wij geven graag vrijblijvend advies op maat. Ons team staat voor u klaar en met de juiste expertise helpen wij u verder.